Plurilingvní autorka dramatických textů, aktuálně žijící v Lucembursku.

Její hry a scénáře se realizují v České republice a ve frankofonních zemích.
Ve Francii oceněnou surrealistickou hru Ostrovy a tresky vydalo v roce 2023 pařížské nakladatelství L'Harmattan. V témže roce získal její první scénář
k celovečernímu filmu Le blanc immense cenu v Národní literární soutěži
v Lucembursku. 

Stylem se autorka přibližuje absurnímu divadlu, její komedie jsou popisovány jako napínavé, kruté a magické. Oceňován je rovněž její smysl pro vizuální kvalitu.

Působí také jako performerka, lektorka workshopů a překladatelka.

Třebíč - Milano - Luxembourg

Instagram: Jana Montorio
Agentury: DILIA.cz, SACD